3D katalog Regionální knihovny v Karviné

Realizace:  Návrh a realizace 3D katalogu, který uživatelům v Second Life umožňuje práci s fondem Regionální knihovny v Karviné. Vyhledávané výsledky jsou zobrazovány v SL, uživatelé mohou shlédnout katalogové lístky jednotlivých položek, úryvky z knih, ukázky z filmů a hudebních skladeb. Katalog je v provozu od ledna 2011.

 

SLURL Regionální knihovny v Second Life

 

Používání katalogu: