Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Bohemii

Filozofická fakulta Univerzity Palackého se jako první vysoká škola v České republice rozhodla vyzkoušet výuku ve virtuálním světě. Před koncem roku 2008 vybudovala svoje sídlo, proškolila pedagogické pracovníky v oblasti základních dovedností v SL a otevřela první seminář pro studenty.

Naše realizace: Návrh a vytvoření virtuálního sídla fakulty, její umístění v českém městě Bohemia, proškolení vyučujících v oblasti potřebných znalostí a dovedností v Second Life, vytvoření propagačních předmětů – triček a medvídků rozdávaných zdarma návštěvníkům virtuální fakulty, uspořádání otevírací párty se soutěží o ceny.

 

Fotogalerie z roku 2008: