Proč využívat virtuální světy?

Jaké je reálné využití virtuálních světů?

V historii moderních virtuálních světů se objevilo mnoho různých nápadů, k čemu lze virtuální světy použít. Díky celosvětovému reklamnímu boomu a vstupu známých mezinárodních značek do virtuálních světů se můžete setkat s mnoha odvážnými až fantastickými teoriemi, jak vydělat miliony a stát se úspěšným. Mnohé z nich jsou zcela nereálné.
Hypergrid.cz nabízí osvědčená řešení pro reálné firmy, školy či jednotlivce na základě několikaletých zkušeností.
Konzultujte s námi svůj nápad, poradíme vám, zda je pro dosažení vašich cílů využití virtuálního světa vhodné.
Doporučíme, jestli je pro váš záměr nejvhodnější využít některý z komerčních virtuálních světů jako je Second Life, nebo zvolit vlastní veřejný či uzavřený grid – samostatný virtuální svět, vytvořený technologií OpenSim.

 

Kdo využívá virtuální světy?

Jazykové školy pořádají výuku jazyků v prostředí reálných míst vztahující se k výuce, studenti mají možnost setkávat s rodilými mluvčími.
Univerzity využívají virtuální svět jako místo pro výzkum, týmovou spolupráci, nácvik reálných situací nebo jako interaktivní laboratoř. Školy rozvíjejí kreativní dovednosti svých žáků hravou formou.
Firmy využijí virtuální svět jako místo pro setkávání geograficky vzdálených spolupracovníků, konference virtuálních týmů, přijímací pohovory, sdílení objektů nebo pohodlnou práci z domova či na cestách.
Architekti a tvůrci 3D vizualizací používají virtuální světy jako místo pro tvorbu svých 3D modelů, vizualizací budov, historických objektů nebo návrhů krajin.

 

Co jsou virtuální světy?

V současné době existuje několik stovek virtuálních světů pro všechny věkové kategorie uživatelů. Většina těchto světů je určena k propagaci produktů jejich provozovatelů. Obsah těchto světů je tvořen právě jejich provozovateli a uživatelé jsou konzumenty předpřipraveného obsahu. V některých světech mohou obsah vytvářet další uživatelé, většinou prověření provozovatelem a na základě konkrétní dohody.

Na rozdíl od online her virtuální světy většinou nemají připravené úkoly, je tedy na uživatelích samotných, jakým způsobem ve virtuální realitě budou trávit svůj čas.
Důležitou složkou virtuálních světů se tak stává vzájemná komunikace uživatelů, kteří virtuální svět užívají jako sociální síť obohacenou o 3D prostředí.
V těchto virtuálních světech je zřízeno celkem 1,9 miliard uživatelských účtů  lidí z celého světa (rok 2012).

Second Life a OpenSim jsou světy, kde většinu (SL) nebo všechen (OS) obsah světa tvoří uživatelé. Obsah jimi vytvořený nepatří provozovateli, ale jeho autorovi, který s ním může libovolně nakládat – prodávat, rozdávat zdarma, nechat ho užívat další uživatele, přenést ho do jiného virtuálního světa…
Tento způsob nakládání s obsahem je ideální základnou pro spolupráci, studium, výuku i zábavu.

Ve virtuálním prostředí lze sdílet nejen dokumenty a internetové stránky, ale také interaktivní 3D objekty. Skriptované objekty mohou komunikovat se službami mimo virtuální svět – emailem, webovou stránkou nebo serverem.
Lze zde komunikovat písemně s právě přítomnými, soukromými zprávami s jedním nebo více uživateli online i offline, hlasově se všemi přítomnými nebo s vybranými jednotlivci či skupinou.

 

Historie virtuálních světů

Second Life byl vytvořen v roce 1999 a otevřen pro veřejnost v roce 2003. Jeho provozovatelem je americká firma Linden Lab, která se původně zabývala výzkumem a vývojem zařízení převádějících pohyb lidského těla do počítače. Podrobnou historii SL si můžete přečíst na stránkách VirtualWiki.
Second Life je považován za komerčně nejzajímavější virtuální svět. Všechny produkty zde vytvořené patří autorům – uživatelům z celého světa, a ti je mohou prodávat za místní měnu – lindenské dolary. Tato měna je směnitelná za reálnou a mnozí uživatelé prostřednictvím svých schopností vydělávají ve virtuálním světě reálné peníze.

V Second Life má své virtuální prostory několik stovek univerzit z celého světa, které využívají prostředí ke studiu a spolupráci. V několika minulých letech prošlo tímto virtuálním světem také nezanedbatelné množství firem, které využívaly virtuální prostředí ke spolupráci nebo k propagaci svých značek. Více o využití SL najdete na VirtualWiki.

Second Life je registrovanou obchodní značkou společnosti Linden Lab Inc., celou platformu tedy vlastní jedna soukromá firma.
K přístupu do virtuálního světa je třeba stáhnout a nainstalovat aplikaci, “prohlížeč” virtuálního světa. V roce 2007 Linden Lab uvolnil svůj prohlížeč jako open source.

Mnoho uživatelů vidělo ve virtuálním světě tohoto druhu velký potenciál a v roce 2007 vytvořili open source svět, kompatibilní se Second Life. Vývojáři tohoto světa se sdružují v projektu OpenSimulator.

OpenSim je technologie umožňující vytvořit virtuální svět se stejnými nebo podobnými vlastnostmi, jako Second Life. Díky open source licenci si takový svět může vytvořit každý doma na svém počítači pro vlastní užití, na veřejně přístupném serveru pro uživatele z celého světa, nebo na firemním serveru uzavřeném pro pracovníky jedné společnosti.
V současnosti existuje přes 100 gridů – virtuálních světů, postavených na technologii OpenSimulator, které jsou přístupné veřejnosti, a blíže těžko odhadnutelné množství takových světů uzavřených pro firmy, vzdělávací organizace a univerzity.

 

Second Life nebo OpenSim?

Second Life je v současnosti nejoblíbenější a má nejvyšší počet uživatelů z celého světa. Obsah uživateli vytvořený je velmi kvalitní, existuje zde velká konkurence mezi tvůrci, snaha vyrábět co nejlepší produkty a prodávat je ostatním uživatelům. Velká část obsahu je zdarma.
Základní registrace je zdarma, k prozkoumání a základnímu používání světa nejsou třeba žádné poplatky.
Pro vybudování prostoru je nutné hradit pravidelný poplatek za pronájem prostoru podle jeho velikosti. Poplatky můžete platit přímo firmě Linden Lab v USD, nebo využít nabídky prostorů HyperGrid.cz a platit smluvní částky v českých korunách.
Přínosem Second Life je možnost navštívit místa vybudovaná uživateli celého světa, a komunikovat s jejich obyvateli. SL se tak stává sociální sítí a odrazovým můstkem pro uživatele dalších virtuálních světů.

OpenSim můžete využívat mnoha různými způsoby. Můžete se připojit k již existujícímu veřejnému gridu, ať už komerčnímu se směnitelnou měnou nebo světu bez pravidelných poplatků, nebo zvolit uzavřenou variantu vlastního světa.
Náklady na provoz těchto řešení budou vždy řádově nižší než poplatky za provoz prostoru se stejnými parametry v Second Life. Vzhledem k velkému množství možností konzultujte vaše představy, společně najdeme to nejvhodnější řešení právě pro vás.