Regionální knihovna Karviná v Second Life

Koncem května 2013 byla Regionální knihovna Karviná v Second Life přestěhována do regionu twentyFIRST, její nová virtuální adresa je http://slurl.com/secondlife/twentyFIRST/99/8/22
V letošním roce se knihovna chystá k oslavám 90. výročí založení knihovny, které přiblíží i uživatelům v Second Life.