Video ze semináře Virtual Work

Teambuildingové aktivity, trénink využití virtuálního světa v praxi a výzkum ekonomických principů a zákonitostí ve virtuálním prostředí zachycuje video ze semináře Virtual Work, který proběhl v letním semestru 2012 na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

 
© 2012-2015 HyperGrid.cz