Přednáška a workshop na konferenci ICT ve vzdělávání

Ve dnech 7. – 8.listopadu proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého mezinárodní konference ICT ve vzdělávání určená pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Její součástí byla také přednáška o využití Second Life a Opensim ve vzdělávání, následovaná workshopem, kde se zájemci mohli “na vlastní kůži” seznámit s prostředím Second Life. Většina