Regionální knihovna Karviná v Second Life

Koncem května 2013 byla Regionální knihovna Karviná v Second Life přestěhována do regionu twentyFIRST, její nová virtuální adresa je http://slurl.com/secondlife/twentyFIRST/99/8/22 V letošním roce se knihovna chystá k oslavám 90. výročí založení knihovny, které přiblíží i uživatelům v Second Life.

3D katalog Regionální knihovny v Karviné

Realizace:  Návrh a realizace 3D katalogu, který uživatelům v Second Life umožňuje práci s fondem Regionální knihovny v Karviné. Vyhledávané výsledky jsou zobrazovány v SL, uživatelé mohou shlédnout katalogové lístky jednotlivých položek, úryvky z knih, ukázky z filmů a hudebních skladeb. Katalog je v provozu od ledna 2011.   SLURL

Regionální knihovna Karviná

Realizace: Návrh budovy Regionální knihovny Karviná v podobě zavřené knihy a jeho celá realizace, včetně animací, interaktnivních objektů a později i 3D katalogu knihovny. Vytvoření okolního prostředí v podobě zahrady a aktualizace výstav a zajímavých akcí knihovny každý měsíc již od roku 2008. Realizováno v roce 2008, projekt nyní hostuje jiný subjekt,