Návody k tvorbě videa ve virtuálních světech

Na konci roku 2015 proběhly dvě veřejně přístupné přednášky, týkající se natáčení videa ve virtuálních světech a zpracování videa v programu Blender. Záznam obou přednášek můžete zhlédnout ve formě videa na Youtube, a také formou prezentací, využitých v průběhu přednášky.        

Prezentace na E-learning foru 2015

Projekt hypergrid.cz byl 15. dubna 2015 představen na konferenci pro uživatele a tvůrce online výukových prostředí E-learning forum 2015 v Praze. Materiály lze stáhnout z archivu webových stránkek konference.

Prezentace Aeduca 2014

Náš projekt vzdělávání ve virtuálním prostředí byl prezentován na 10. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 9. října 2014 v Olomouci. Prezentace jsou k dispozici v archivu festivalu Aeduca.

Přednáška a workshop na konferenci ICT ve vzdělávání

Ve dnech 7. – 8.listopadu proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého mezinárodní konference ICT ve vzdělávání určená pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Její součástí byla také přednáška o využití Second Life a Opensim ve vzdělávání, následovaná workshopem, kde se zájemci mohli “na vlastní kůži” seznámit s prostředím Second Life. Většina