Pedagogická fakulta Univerzity Palackého – fotografie

Nové fotografie současného stavu virtuálního kampusu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Second Life:

Video ze semináře Virtual Work

Teambuildingové aktivity, trénink využití virtuálního světa v praxi a výzkum ekonomických principů a zákonitostí ve virtuálním prostředí zachycuje video ze semináře Virtual Work, který proběhl v letním semestru 2012 na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace v Second Life

Realizace: Návrh a vytvoření virtuálního auditoria a laboratoří v Second Life, včetně interaktivních prvků a prezentací.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Second Life

Realizace: Vytvoření virtuálního kampusu s auditoriem a několika učebnami v prostředí Second Life. Virtuální kampus byl v roce 2011 vytvořen pro kurzy ICT ve výuce pedagogických pracovníků, postupně jsou přidávány interaktivní prvky usnadňující výuku v SL.   SLURL Pedagogické knihovny v Second Life     

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Bohemii

Filozofická fakulta Univerzity Palackého se jako první vysoká škola v České republice rozhodla vyzkoušet výuku ve virtuálním světě. Před koncem roku 2008 vybudovala svoje sídlo, proškolila pedagogické pracovníky v oblasti základních dovedností v SL a otevřela první seminář pro studenty. Naše realizace: Návrh a vytvoření virtuálního sídla fakulty, její umístění

 
© 2012-2015 HyperGrid.cz