Výuka češtiny – pilotní projekt

Realizace: Vytvoření tématických prostředí pro výuku českého jazyka. Výuka a trénink základních dovedností ve virtuálním světě pro studenty i vyučující. Podpora v průběhu výuky, pořízení dokumentačního videa a fotografií v průběhu výuky.      

Přednáška a workshop na konferenci ICT ve vzdělávání

Ve dnech 7. – 8.listopadu proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého mezinárodní konference ICT ve vzdělávání určená pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Její součástí byla také přednáška o využití Second Life a Opensim ve vzdělávání, následovaná workshopem, kde se zájemci mohli “na vlastní kůži” seznámit s prostředím Second Life. Většina