Univerzita Palackého v Kitely

Virtuální kampus Filozofické fakulty a několika projektů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého byl přestěhován do virtuálního světa Kitely, kde je těmto projektům věnován celý region Digital Students. Zároveň zde bylo vybudováno výukové středisko se základními návody v češtině pro ty, kteří přicházejí do virtuálního světa poprvé.