Web Digital Students

Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnila první verzi svého webu, věnujícího se výuce ve virtuálním prostředí Second Life. Web nese stejné jméno jako skupian v SL – Digital Students.